Cercador

Serveis

Cartera de serveis

 
Medicina Familiar i Comunitaria
Visites urgents a domicili
Control de patologies cròniques a domicili
Activitats preventives i de promoció de la salut
Cirurgia menor
Crioteràpia
Consulta del tabac
Infiltracions
Doppler
CNM
Pediatria
Visites al centre
Visites urgents
Activitats preventives i de promoció de la salut
Programa del nen sa
Programa de salut bucodental
Programa de vacunacions
Infermeria d'adults
Visites programadores de control de patologia crònica
Visites urgents
Control de patologies cròniques a domicili
Activitats preventives i de promoció de la salut
Cures d'infermeria
Electrocardiogrames
Espirometria
Extraccions a domicili
Infermeria pediàtrica
Visites programades
Visites urgents
Programa del nen sa
Vacunació escolar
Activitats preventives i de promoció de la salut
Atenció especialitzada
ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductiva)
Audiometries
Cardiologia
Dermatologia
Digestologia
Endocrinologia
Geriatria
Odontologia i higiene dental
Oftalmologia
Optometria
Otorinolaringologia
Pneumologia
Psicologia
Psiquiatria
Reumatologia
Traumatologia
Atenció social
Atenció al centre
Avaluació de les necessitats socials
Gestió de la teleassistència
Intervencions conjuntes amb els treballadors socials del districte
Orientació i assessorament
Seguiment de casos
Valoració a domicili
Atenció a l'usuari
Acollida i informació
Altes al CatSalut
Canvi de metge i de CAP
Gestió de suggeriments i reclamacions
Lliurament de confirmació d'IT
Lliurament de pla de medicació
Gestió de les visites dels professionals del centre
Sol·licitud d'història clínica
Tramitació de proves complementàries i derivacions especialistes
Tràmits de la TSI
Tràmits de la Meva Carpeta de Salut