Accedeix als serveis

Accedeix als serveis

Hi ha diferents formes d'accedir a les consultes tant dels metges de família, com de pediatria com d'infermeria:

  • Acudint al centre i sol·licitant una visita (de 8:00 a 21:00 hores). Els professionals d'atenció a l'usuari que l'acolliran programaran la visita.
  • Trucant per telèfon al 93.221.37.83 (de 8:00 a 20:30 hores). El professional d'atenció a l'usuari que l'atendrà el programarà la visita.
  • A través d'internet. A la nostra web en l'apartat DEMANAR VISITA i CONSULTA ONLINE.

Les agendes dels professionals es distribueixen en diferents tipus de visita, de manera que:

  • Una visita programada és aquella que es pot sol·licitar amb antelació durant l'any vigent, a demanda de l'usuari i/o a proposta del professional
  • Una visita espontània és aquella que dóna resposta a una demanda del ciutadà o ciutadana en menys de 48 hores.
  • Una visita urgent és aquella que dóna resposta a una demanda del ciutadà o ciutadana en menys de 24 hores.


Fora de l'horari del centre

CUAP Ciutat Vella-Peracamps
Pl. Pieyre de Mandiargues, núm 1-5.