Atenció especialitzada

Atenció especialitzada

L'atenció especialitzada de la salut constitueix el segon nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària. Engloba tot el conjunt de serveis especialitzats destinats a detectar i tractar processos que superen les possibilitats pròpies de l'Atenció Primària.

Els nostres centres compten amb un ampli ventall d'especialistes amb l'objectiu d'aportar les solucions més adients possibles als pacients que ho requereixin. En el cas del CAP Barceloneta són:

 • ASSIR (Atenció a la salut sexual i reproductora)
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Digestologia
 • Endocrinologia (atenció virtual amb MFiC)
 • Geriatria
 • Odontologia i higiene dental
 • Oftalmologia
 • Optometria
 • Pneumologia
 • Psicologia
 • Psiquiatria
 • Reumatologia
 • Traumatologia
 • Urologia (atenció virtual amb MFiC)
 • Neurologia (atenció virtual amb MFiC)