Qui som

Qui som

Presentació

L'equip del CAP Barceloneta treballa des de 1993 amb el convenciment que un dels factors que determina la qualitat dels serveis sanitaris és la capacitat de compromís professional. I això perquè els serveis sanitaris afecten valors i interessos molt preuats i molt íntims de les persones. D'aquí que resulti tan important la confiança mútua entre professionals sanitaris i els veïns i veïnes.

L'equip directiu es consolida de manera transversal, amb tasques ben definides i un únic objectiu comú: treballar per a facilitar la tasca dels professionals de l'equip i d'aquesta manera millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la Barceloneta.

Missió, visió i valors

Missió

Fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la coresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

Visió

Organització sanitària innovadora, flexible i dinàmica que aposta per la millora de la qualitat i l'excel·lència aportant valor als ciutadans i a la comunitat en termes de salut i benestar i seguretat, als treballadors en la realització professional i conciliació familiar, als estudiants de pre i postgrau garantint una bona formació i al conjunt del sistema de salut en sostenibilitat.

Valors

 • Atenció sanitària PROPERA, de QUALITAT i resolutiva, basada en el RESPECTE i la CONFIANÇA.
 • Gestió TRANSPARENT i EFICIENT, amb foment de l'AUTONOMIA de gestió i de la participació dels professionals.
 • Aposta per la CORESPONSABILITAT en la prevenció i promoció de la salut, essent l'atenció al ciutadà l'eix clau de la seva existència.
 • Aposta per la INNOVACIÓ, la formació, la investigació i les TIC i la seva incorporació a l'activitat assistencial.
 • Aposta per l'ESFORÇ , la millora continua de la QUALITAT i la SEGURETAT dels pacients.
   

RESPECTE / CONFIANÇA / TRANSPARÈNCIA / EFICIÈNCIA / QUALITAT / SEGURETAT / ESFORÇ / CORESPONSABILITAT / AUTONOMIA / INNOVACIÓ / PROXIMITAT

Organització

Directora Dra. Elena Martínez
Adjunta a la direcció Sra. Judith Esteban
Administradora del centre Sra. Gemma López
Referent d’Atenció al Ciutadà Sra, Mª Carme Llorca

Activitat assistencial

L'activitat assistencial que es realitza pels professionals de l'equip inclou tant assistència dins el centre com a domicili assegurant l'accés de tots els veïns i veïnes a la totalitat de la cartera de serveis oferta. Tanmateix, l'equip està intensament implicat amb l'activitat comunitària i el manteniment de la xarxa de suport al barri.

Població de referència any 2016

Població assignada 14.475
Població atesa 11.552


Activitat 2016

Medicina de família 59.333
Pediatria 6.447
Odontologia 2.347
Infermeria 35.798
Infermeria pediàtrica 2.043
Treball Social 1.425
UAC 17.168

Recerca

L'equip del CAP Barceloneta ha participat en diferents projectes pilot, sempre amb l'objectiu d'importar per al nostre Barri, les millors i més innovadores pràctiques existents.

Destaquem, entre d'altres projectes:

 • La nostra participació en la RAE (Reforma de l'Atenció Especialitzada) que va aconseguir que els Especialistes formessin part de l'equip i facilita l'accés als veïns i veïnes a aquestes consultes.
 • Projecte de control de pacients amb diagnòstic de càncer de mama en coordinació amb el Parc de Salut Mar.
 • Programa de detecció precoç del Càncer Colorrectal en col·laboració amb el Parc de Salut mar.
 • Projecte Colabor@, en el què mitjançant un programa de Teledermatologia asíncrona es permet facilitar el cribratge de pacients amb malalties dermatològiques.
 • Programa de cribratge precoç de galucoma.

Docència

L'equip de professionals del CAP Barceloneta està acreditat per assumir la docència pràctica dels següents grups:

 • Escola Universitària d'infermeria del Mar
 • Llicenciatura de Medicina. UAB. Estudiants de primer i sisè curs.
 • Residents de l'especialitat de Medicina del Treball.